ESCOLA DE MÚSICA TRI-TÒ

Escola Autoritzada pel Departament d'Ensenyament

0

Música Moderna

L’assignatura de música moderna s’ha creat per treballar l’harmonia, el llenguatge, l’educació de l’oïda, l’anàlisi de partitures… tot des d’una visió diferent del món clàssic, utilitzant la nomenclatura moderna pel que fa a l’harmonia i treballant repertoris i estils actuals com el jazz, blues, rock, bossa nova, funky…
S’explota la creativitat del músic donant eines i recursos per crear composicions musicals pròpies i donar unes pautes per iniciar-se a la improvisació.

 • ÀREA DE GUITARRA ELÈCTRICA
   Temari
 • Escales, arpegis i acords.
 • Estils: estudi dels diferents corrents musicals i de les característiques de cadascun aplicades a la guitarra. Blues, jazz, rock, metal, funk, pop, etc.
 • Tècniques: exploració dels diferents recursos que permeten una bona interpretació. Per a acompanyament: rascat, chicken pickin’, etc. Per a melodies i solos: bending, lligats, vibrat, tapping, sweep picking, etc.
 • Lectura: potenciar la capacitat de llegir la notació musical. Introducció a la nomenclatura americana a l’hora d’expressar els acords (A, B, C, etc. en comptes de La, Si, Do, etc.). Al mateix temps, familiaritzar-se amb el mètode més estès a l’hora d’escriure música per a guitarra: la tabulatura.
 • Improvisació: és important posar èmfasi en aquest aspecte, ja que correspon a una gran part del que es considera “música moderna”. La improvisació ens permet no només expressar-nos musicalment “a temps real”, sinó també compondre cançons pròpies.
 • Clixés: un clixé musical és un seguit d’acords (progressió) utilitzats tan sovint que han esdevingut patrons fixes que es repeteixen de la mateixa manera en moltes cançons diferents, fins i tot en diferents estils. El blues n’és un clar exemple, on malgrat que el to pot variar segons la cançó, la successió d’acords ocorrerà sempre de la mateixa manera.

    So

És important aconseguir un bon so quan ens decidim a tocar la guitarra elèctrica. El coneixement de les diferents opcions que ens ofereix la guitarra i l’amplificador és bàsic a l’hora de començar a estudiar o a tocar amb altres persones.
Per això, també s’exploren altres aspectes de l’estudi de la guitarra: el posicionament de les pastilles per escollir el so que desitgem, la “palanca” per a l’expressivitat, els diferents efectes externs (pedals, etc.) i el bon ús dels potenciòmetres.

    Software i llibres

Recomanació de diferents programes informàtics i llibres que ajuden a l’aprenentatge.

   Tocant amb altres músics

Quan no estem sols tocant la guitarra i hi ha altres músics que ens acompanyen és molt important saber escoltar. Si escoltem allò que fan els altres tindrem més consciencia del que nosaltres hem de fer. Per facilitar la comunicació mentre s’està interpretant alguna cançó, també és important mirar què passa al teu voltant i, per tant, ser capaç de tocar sense mirar l’instrument.

ÀREA DE PIANO MODERN

La programació d’aquesta àrea ha estat dissenyada a partir de l’experiència docent del professorat del departament de piano modern de l’Escola de Música Tri-tò, i intenta satisfer les necessitats dels alumnes que segueixin els estudis de nivell elemental i mitjà de música moderna en l’especialitat de piano. Es pretén que els alumnes, en acabar els estudis, tinguin assimilats els diferents aspectes que ens ofereix la música moderna: estils, improvisació, formes, interpretació i interacció.
Són considerats els següents objectius generals:

 • Motivar l’alumnat i mantenir el seu interès per l’aprenentatge de la música moderna al llarg de tota la seva formació.
 • Assentar unes bases clares i sòlides que serveixin per assolir els continguts de cada cicle:
 • Correcció corporal davant el piano.
 • Tècnica instrumental.
 • Repertori essencial amb diversitat d’estils i autors.
 • Pànic escènic i autocontrol.
 • Presentar tant a l’alumnat com al professorat una estructura clara, pràctica i fixa al llarg de tot el procés d’aprenentatge, de manera que ajudi a saber què fem, com ho fem i per què ho fem en cada moment.
 • Oferir una varietat d’activitats, exercicis i tasques que ajudin els alumnes a consolidar els coneixements que vagin adquirint al llarg de la seva formació.
 • Preparació de concerts, audicions i/o jam sessions.
 • Interacció amb el món físic i el món multimèdia.
 • Proporcionar eines per tractar la diversitat, per tal que tots els alumnes, per indicació del professorat, puguin treballar i aprendre al seu ritme i segons el seu nivell, però que arribin al nivell mitjà exigit.
 • Impulsar actuacions en públic, ja siguin en grup, en duo o individualment, per tal de millorar la presència escènica i tot allò que no està escrit en els llibres.

S’acosta a l’alumne als estils de la música moderna mitjançant l’audició i la pràctica de la improvisació. Per tant, és molt recomanable el plantejament pràctic per sobre dels continguts teòrics, acompanyant sempre l’audició d’exemples sonors o qualsevol altre material audiovisual. S’ha d’acostumar l’alumne a desenvolupar la seva capacitat auditiva i d’interacció amb la música (improvisació), així com amb altres intèrprets, perquè no es vegi limitat al marc exclusiu de la partitura.

ÀREA DE BATERIA i PERCUSSIÓ

Treballarem la posició davant l’instrument, relaxació i introducció a la tècnica bàsica. Es treballaran les diferents tècniques de baqueta (tècnica francesa, alemanya i americana. Tècnica de braç, canell i dits).

En percussió estudiarem la percussió major llatina (paila, tumbadora i bongó), així com la percussió menor, güiro, campana, etc…

També percussió africana (djembé…). Flamenco (cajón…). Lectura pròpia de l’instrument.
Exercicis tècnics bàsics. Es treballaran grooves i patrons rítmics, per poder aplicar ràpidament els conceptes apresos en les primeres classes.

Les classes s’adaptaran també als estils (rock, pop, brasilenya, llatina, jazz…) i preferències dels alumnes, evitant un ensenyament rígid, per tal que l´alumne s´ho passi bé estudiant i tocant.

Tocarem sobre bases de temes pre-gravats, play alongs, etc… per poder gaudir millor de l’instrument i dels coneixements apresos, i així poder tocar com més aviat millor en els grups, combos, big bands, etc… que tenim a l’escola, ja que la finalitat última de les classes (sempre que l’alumne ho desitgi) seria tocar en grup.

L’escola està vinculada a l’Aula, i per tant es fa servir també el sistema de Berklee College of Music.

ÀREA DE CANT MODERN

El departament de cant ofereix un programa complet en els principals aspectes de la música moderna. Des d’un enfoc participatiu i amè, es treballa en les àrees improvisació, combos i el desenvolupament tècnic de l’instrument. Un dels nostres principals objectius és oferir eines que permetin desenvolupar la personalitat i el talent  musical de cada alumne, independentment d’estils.

Les classes de veu tenen un caràcter eminentment pràctic i s’imparteixen coneixements aplicables a qualsevol estil o nivell instrumental.

Les tècniques d’improvisació s’expliquen i apliquen in situ, amb especial atenció al desenvolupament de motius i d’estructures de solo, basat en els conceptes d’improvisació jazzística aplicat a qualsevol estil de música moderna.

Els combos són l’eina principal per concretar en la pràctica els coneixements teòrics. S’expliquen les característiques d’alguns estils però sobretot s’emfatitza  compactar el sò de la banda, el groove i aprendre a assajar i treballar en grup.

Finalment, la Jam Session és una bona oportunitat per experimentar i compartir escenari amb els professors. És el moment idoni per exposar tots els coneixements apresos i mostrar al públic el potencial dels músics assistents al curs.

Classes pràctiques adaptades a cantants de qualsevol registre o estil. Amb l’objectiu principal d’una bona base tècnica que permeti el desenvolupament posterior de l’instrumentista. Es tindrà en compte la funció de lideratge del cantant dins de la banda.

Continguts

 • Estils
 • Pop-rock, blues, funk, jazz-swing.
 • Estructures i parts d’un tema. Guions.
 • Fraseig.
 • Terminologia.

Tècnica

 • Col·locació de l’instrument i ergonomia.
 • Escales, rudiments.
 • So, afinació
 • Terminologia de l’instrument.

Objectius

 • Execució i reconeixement tècnic i teòric dels estils.
 • Desenvolupament tècnic de l’instrument.
 • Instrument i fraseig.

Requisits: no hi ha edat mínima. No són necessaris coneixements teòrics previs o solfeig.

ÀREA DE VENT FUSTA I VENT METALL

L’àrea de vent fusta i vent metall està adreçada als cursos de Grau Elemental (Bàsic) i Grau Professional (Grau Mitjà) i també als alumnes de totes les edats.

En aquesta àrea es treballa la part tècnica de l’instrument, la improvisació, modes de l’escala major, relació escala-acord, II-V-I en l’escala major, blues (pentatònica i escala de blues), escala menor melòdica, relació acord, II-V-I- en l’escala menor i Rhythm Changes.

BIG BAND I LITTLE BIG BAND

La Big Band de Tri-tò és una formació musical composta per una secció de vents (saxos, clarinets, flautes, trombons, trompetes…) i una secció rítmica (guitarra, baix, bateria, piano).
Amb un repertori variat dins la  música moderna, com el jazz, blues, bossa nova, funky… es treballa la compenetració entre els membres de la secció, la interpretació de rítmiques específiques de l’estil, iniciació a la improvisació, tot intentant que els músics gaudeixin tocant el seu instrument.

COMBOS

Un complement bàsic a l’hora d’interpretar peces musicals és la creació d’un grup, d’instrumentistes diferents, també anomenat combo, on cada estudiant posa en pràctica el que ha aprés a classe i interpreta la part de la cançó que li pertany.

D’aquesta manera aconseguim que tots els instruments sonant alhora esdevinguin un conjunt musical.

És l’assignatura dels grups de diferents estils: jazz, rock, funk, heavy, latin, soul, blues… creant així un repertori dels temes més representatius de cada branca.

A més a més tindràs l’oportunitat de fer el que fan els grups que més t’agraden: concerts. Podràs tocar cançons davant del públic.

És una assignatura pràctica, on els alumnes de diferents instruments formen un conjunt on interpretaran peces d’un determinat repertori.

Es faran diversos combos o formacions musicals de diferents estils: Combo de Blues, Combo de Jazz, Combo de rock, Combo de funk… En cada un d’ells es tractaran d’aprop les característiques de cada estil treballant temes del repertori i depenent del nivell dels alumnes.