ESCOLA DE MÚSICA TRI-TÒ

Escola Autoritzada pel Departament d'Ensenyament

0

Música Tradicional

DEPARTAMENT DE GRALLA I TIMBAL

L’activitat es durà a terme en classes individuals, o en grups de 3 alumnes com a màxim per classe, i en sessions de 40 minuts setmanals.

Els objectius de les classes són:

 • El desenvolupament de l’oïda i de l’habilitat per a reconèixer i interpretar música transmesa per transmissió oral.
 • La pràctica de l’escolta crítica i reconèixer els propis errors en l’àmbit musical.
 • La cerca individual i col·lectives d’estratègies per a l’autosuperació.
 • L’aprenentatge del llenguatge musical necessari per a la lectura musical.
 • Conèixer les parts d’una inxa (canya doble) i saber manipular-la per a poder fer sonar l’instrument.

Cada alumne disposarà del següent material:

 • Instrument (Gralla o timbal).
 • Material necessari per a tocar (Baquetes, corretja, inxa, tudells…).
 • Una llibreta on anar enganxant les fitxes i anotant les explicacions teòriques.

Quotes:

 • Sessions Grupals de 3 alumnes – 50€/mensuals.
 • Sessions Individuals de 30 minuts – 75€/mensuals.
 • Sessions Individuals de 45 minuts – 105€/mensuals.
 • Sessions Individuals de 60 minuts – 135€/mensuals.

Horaris:

 • Matins de dilluns, dimarts, dimecres i divendres
 • Tardes de dimarts i dijous.

 

DEPARTAMENT DE MÚSICA CELTA

L’objectiu principal consisteix en formar a l’alumne en la interpretació de les diverses músiques, balls i danses del repertori tradicional i popular, tant de Catalunya com de Galícia, Astúries o altres nacions d’Europa (Bretanya, Irlanda…)

Matèries:

 • Repertori propi de l’instrument.
 • Ornamentació tradicional.
 • Arranjament de melodies tradicionals.
 • Improvisació.

Instruments:

 • Arpa celta.
 • Sac de gemecs.
 • Flautes irlandeses.