ESCOLA DE MÚSICA TRI-TÒ

Escola Autoritzada pel Departament d'Ensenyament

0

Iniciació 1

Infants entre 3 i 4 anys

Per tal d’iniciar als alumnes en els ensenyaments musicals en una edat tan curta, es fa un treball de sensibilització i aproximació als diferents instruments musicals, així com als conceptes més bàsics del llenguatge musical.

Degut a les característiques específiques dels alumnes d’aquest curs, s’adapten els conceptes de ritmes, propietats del so i grafies musicals de tal forma que els alumnes puguin participar de l’experiència musical a través de les cançons, la dansa i el dibuix.

En aquest grup hi participen els infants que cursen P3 i aquells que cursin P4 però que no hagin fet música amb anterioritat.