ESCOLA DE MÚSICA TRI-TÒ

Escola Autoritzada pel Departament d'Ensenyament

0

Iniciació 2

Infants entre 4 i 5 anys

Els infants que cursen Iniciació 2 ja posseeixen un nivell de lecto-escriptura prou elevat com per utilitzar paraules i conceptes clau en l’ensenyament musical.

S’amplien els coneixements cursats a Iniciació 1 i disposen d’un dossier de fitxes que s’elabora a classe al llarg de tot el curs. La cançó i la dansa segueixen essent el fil conductor de les classes, mentre que amplien els seus coneixements sobre músics, compositors i instruments musicals.

En aquest grup hi participen els infants de P4 que ja han cursat Iniciació 1 i els alumnes de P5.