ESCOLA DE MÚSICA TRI-TÒ

Escola Autoritzada pel Departament d'Ensenyament

0

Nivell elemental

1 – 4 NIVELL ELEMENTAL

Correspon al nivell elemental de l’ensenyament musical, i té una durada de 6 anys. Normalment es cursa simultàniament a l’Educació Primària escolar, pel que comprèn alumnes d’entre 7 i 11 anys.

L’objectiu del programa és proporcionar als alumnes uns coneixements musicals sòlids, que impliquen l’assimilació completa del llenguatge musical (notes, ritmes, etc.)

En aquests cursos, s’educa l’alumne en el reconeixement de notes a traves de dictats i audicions, i es potencia la fluïdesa en la lectura mitjançant el solfeig i la lectura a vista.