ESCOLA DE MÚSICA TRI-TÒ

Escola Autoritzada pel Departament d'Ensenyament

0

Preliminar

Infants entre 6 i 7 anys

Els infants que cursen Preliminar introdueixen ja conceptes musicals cada cop més elaborats, començant a aprendre conceptes importants en l’escriptura musical, així com aspectes del Llenguatge Musical.

Disposen d’un dossier de fitxes que s’elabora a classe al llarg de tot el curs. Es treballen els conceptes fent servir mètodes com el Dalcroze o Kódaly, per tal de desenvolupar la psicomotricitat i assolir els continguts d’una manera amena.

L’objectiu d’aquest curs és donar als alumnes una base sòlida per tal de poder començar el Nivell Elemental. En aquest grup hi participen infants de 6 anys que cursen 1r de Primària.