ESCOLA DE MÚSICA TRI-TÒ

Escola Autoritzada pel Departament d'Ensenyament

0

Qui som?

EL NOSTRE OBJECTIU

L’objectiu de l’Escola de Música Tri-tò és desenvolupar en l’alumne les capacitats que li permetin d’entendre, expressar-se i fruir amb la música, al mateix temps que s’educa a través de la música, enriquint la sensibilitat i el desenvolupament intel·lectual, i potenciant la capacitat de convivència i superació personal de l’aprenent.

Per aquests motius, es dóna importància a la formació d’orquestres, corals i grups de cambra, per a fomentar la pràctica de conjunt entre els alumnes, conèixer nous repertoris i adquirir l’experiència de realitzar concerts públics.

D’altra banda, també aportem a l’alumne una educació musical que li permet, si ho desitja, continuar i accedir als estudis superiors de música.