Lectura de notes amb clau de sol

Lectura de notes amb clau de fa 

Escriptura de notes amb clau de sol

Escriptura de notes amb clau de fa

Atrapa les notes

Endivina quina nota ha sonat

Toca la nota que ha sonat

Escriptura de notes amb clau de fa

Endevina els ritmes

Dictats rítmics

Dictats rítmics amb compassos

Atrapa les notes

Atrapa les notes en clau de fa

Memory  Instruments

Puja i baixa

Coloca les notes al pentagrama

Simón musical

Trivial Musical

Repetir ritmes

Atrapa les notes en clau de fa

Memory Notes

Aprèn les notes