Lectura de notes amb clau de sol

Lectura de notes amb clau de fa 

Escriptura de notes amb clau de sol

Escriptura de notes amb clau de fa