Tonalitats Majors i menors
KAHOOT Aula de Tamara Gómez

Les notes enharmòniques

KAHOOT Aula de Tamara Gómez

Lectura de notes amb clau de sol i fa

Escriptura de notes amb clau de sol i fa

Dictat d’acords Majors, menors, augmentats i disminuïts

Dictat d’intervals melòdics ascendent

Armadures i tonalitats Majors i menors

Escales Majors, menors natural, harmònica i melòdica

Dictat d’escales Majors, menors natural, harmònica i melòdica