DEPARTAMENT CLÀSSIC

Es donen les eines tècniques i interpretatives per tal que els alumnes puguin interpretar un ampli repertori musical, tot seguint les programacions del centre. Els alumnes podran mostrar els seus progressos actuant al conjunt d’audicions que organitza el centre periòdicament.

Llenguatge Musical

Els alumnes adquireixen coneixements musicals com la teoria, el ritme, l’entonació, dictat, repertori, història de la música i  audicions tot seguint una metodologia actualitzada compaginada amb l’aplicació de les noves tecnologies a l’aula (TIC).

En la mesura en què l’alumne avança al grau professional en aquesta assignatura  s’introdueixen continguts bàsics de formes musicalsharmoniacontrapunt i creació.

Formacions instrumentals

A l’Escola de Música Tri-tò comptem amb formacions com l’Orquestra Simfònica, Orquestra de guitarres, grup de violoncels, grups de música de cambra i conjunts de pianos.

 

Les formacions de la nostra escola participen tot sovint en concerts a diferents espais de la ciutat i a concursos internacionals on es  reforcen els lligams d’amistat,  l’esforç, la superació personal i l’autoestima.