DEPARTAMENT DE MODERNA

Els alumnes reben una formació dins de l’àmbit de la Música Moderna, treballant estils com el Jazz, el Blues, el Swing, el  Pop, el  Funk  i  el Rock. Així doncs tenen la capacitat d’interpretar, analitzar i compondre peces dels diferents estils de la música actual.

Llenguatge Musical Modern

Dins l’assignatura de Llenguatge Musical Modern els alumnes treballen la teoria, l’harmonia, l’educació de l’oïda, l’anàlisi, repertori i audicions tot utilitzant les noves tecnologies (TIC).
Es potencia la creativitat del músic donant eines i recursos per crear composicions musicals pròpies i donar unes pautes per iniciar-se a la improvisació.

Formacions instrumentals

El nostre centre compta amb diverses formacions instrumentals de música moderna tals com Big Bands i Combos, que realitzen nombrosos concerts a Barcelona i festivals internacionals.