top of page

Carla Clemente

Foto Carla Piano1.jpg

Va obtenir el Títol del Grau Professional de Música entre el Conservatori de Badalona, la seva ciutat natal, i l'IEA Oriol Martorell. Admessa en el Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona, va estudiar durant la carrera i obtenir el títol de Grau Superior en Interpretació en l'especialitat de música clàssica i contemporània (2016-2020). Actualment està finalitzant el Màster en Formació del Professorat de Secundària en l'especialitat de pedagogia musical a la Universitat Autònoma de Barcelona (2022-2023).
Ha sigut membre d'un seguit nombre d'orquestres com: la JONC, Orquestra Simfònica del Conservatori Superior del Liceu, Orquestra de Cambra de Vic, Orquestra Simfònica S.XXI, Orquestra Baétulo de l'Orfeó Badaloní, etc. 
Ha participat en nombrosos projectes de música de cambra com l'Stage Q4 (organitzat pels membres del Quartet Quixot) i ha rebut Masterclasses de diferents professors d'arreu d'Europa. També va participar en l'aportació de interpretar una peça per la grabació d'un disc amb el grup de cambra d'últim any de carrera en conveni entre el C.S.Liceu i el Museu Picasso.
Gràcies a tots aquests projectes, ha participat i treballat amb directors orquestrals
com Manel Valdivieso, Daniel Mestre, Gerard Pastor, Xavier Puig, Jordi Mora,
Stefano Barneschi, Salvador Brotons, Heriberto Fonseca, etc.

Com a docent, té una experiència de més de 3 anys en Escoles de música ja que
al acabar la carrera va començar a exercir d'aquesta professió.

bottom of page