top of page

PRELIMINAR 1 i 2

Infants entre 6 i 7 anys

Durant el curs s’introdueixen els elements bàsics del Llenguatge Musical. L’objectiu d’aquest curs és donar als alumnes una base sòlida per tal de poder començar el Grau Elemental.

Els alumnes de la nostra escola treballen l'assignatura de Llenguatge Musical amb el projecte innovador aulavirtualmusica.com basat en l'aprenentatge a través de les noves tecnologies.

Durant els cursos preliminar 1 i 2 treballaran els continguts del projecte educatiu de l'aulavirtualmusica.com, com són les cançons, audicions, rítmica i precussió, dansa i moviment i els conceptes teorics més bàsics.

Les classes de llenguatge musical preliminar són classes en grup i tenen una durada de 60 minuts setmanals.

 

Si en vols saber més, consulta les programacions i continguts de l'assignatura de llenguatge musical a través del següent enllaç:

 

 

Roda d'instruments

Durant les sessions de roda d’instruments de preliminar els infants provaran, tocaran i es familiaritzaran amb la gran majoria d’instruments de l’escola, i un cop acabat el curs acadèmic,  els alumnes tindran la capacitat d’escollir quin instrument els agradaria estudiar els pròxims cursos sempre assessorats pels professors de l’escola.

Les classes de roda d'instruments són classes en grups molt reduïts i tenen una durada de 30 minuts setmanals.

tritoagrgr.png
  • Instagram - Gris Círculo
  • Facebook - Gris Círculo
  • YouTube - Gris Círculo
logo-generalitat-gran-transparent-centra
logo-emipac-bo-web.jpg
bottom of page