PRELIMINAR

piano-2323844_1920_edited.jpg

Infants entre 6 i 7 anys

Durant el curs s’introdueixen els elements bàsics del Llenguatge Musical com els noms de les notes i les seves grafies, el ritme, les sonoritats instrumentals i els seus timbres. 
L’objectiu d’aquest curs és donar als alumnes una base sòlida per tal de poder començar el Nivell Elemental. 


Roda d’Instruments
Durant les sessions de roda d’instruments de preliminar els infants provaran, tocaran i es familiaritzaran amb la gran majoria d’instruments de l’escola, i un cop acabat el curs acadèmic,  els alumnes tindran la capacitat d’escollir quin instrument els agradaria estudiar els pròxims cursos sempre assessorats pels professors de l’escola.