top of page

PRELIMINAR 1 i 2

Infants entre 6 i 7 anys

Les classes de Preliminar 1 i 2 de l'escola de música Tri-tò van dirigides a infants que cursen el cicle inicial d'educació primària, de 6 als 8 anys. Durant el curs a les classes de música preliminar s’introdueixen els elements bàsics del Llenguatge Musical. L’objectiu d’aquest curs és donar als nens i nenes una base sòlida per tal de poder començar el Grau Elemental, corresponent al cicle mitjà d'educació primària.

Els alumnes de la nostra escola treballen l'assignatura de Llenguatge Musical amb el projecte innovador aulavirtualmusica.com basat en l'aprenentatge a través de les noves tecnologies.

Durant els cursos preliminar 1 i 2 treballaran els continguts del projecte educatiu de l'aulavirtualmusica.com, com són les cançons, audicions, rítmica i percussió, dansa i moviment i els conceptes teòrics més bàsics.

Les classes de llenguatge musical preliminar són classes en grup i tenen una durada de 60 minuts setmanals.

 

Si en vols saber més, consulta les programacions i continguts de l'assignatura de llenguatge musical a través del següent enllaç:

 

 

Roda d'instruments

Durant les sessions de roda d’instruments de preliminar els infants de l'escola de música Tri-tò provaran, tocaran i es familiaritzaran amb la gran majoria d’instruments de l’escola com el violí, el piano, la guitarra, i un cop acabat el curs acadèmic, els alumnes tindran la capacitat d’escollir quin instrument els agradaria estudiar els pròxims cursos sempre assessorats pels professors de l’escola. Dins de la Roda d'instruments tots els alumnes participaran en l'orquestra de Cordes a l'Aire, un projecte innovador on els nens i nenes de preliminar ja formaran part d'una petita orquestra de corda.

Les classes de roda d'instruments són classes en grups molt reduïts i tenen una durada de 30 minuts setmanals.

tritoagrgr.png
  • Instagram - Gris Círculo
  • Facebook - Gris Círculo
  • YouTube - Gris Círculo
logo-generalitat-gran-transparent-centra
logo-emipac-bo-web.jpg
bottom of page