top of page

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

www.escolademusicatrito.com es un domini en Internet titularitat de SEBASTIÀ RIO SERRACARABASA amb NIF 38132560D i domicili en Ronda del Guinardo 243, 08041 Barcelona. Pots contactar amb nosaltres per escrit a l’adreça postal assenyalada o per correu electrònic a la següent adreça: esctrito@xtec.cat

SEBASTIÀ RIO SERRACARABASA es reserva el dret de modificar les presents condicions, sense previ avís, pel que li recomanem que les revisi, cada vegada que utilitzi el nostre portal. En cas de dubte, contacti directament amb nosaltres: esctrito@xtec.cat

L’accés o utilització dels serveis disponibles a través d’aquest portal, suposen la seva acceptació plena i sense reserves, de les condicions exposades en aquest document. A més, haurà de utilitzar-los de conformitat amb la llei, l’ordre públic i els bons costums generalment acceptats.

Es prohibeix l’ús del correu electrònic per activitats d’enviament massiu de correu no sol·licitat (spam), així com l’enviament de qualsevol contingut o opinió que vulneri la legalitat vigent. En cas de vulneració de les presents condicions, ens reservem el dret d’adoptar les mesures legals oportunes.

Seguretat

SEBASTIÀ RIO SERRACARABASA ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Exclusió de responsabilitat

SEBASTIÀ RIO SERRACARABASA no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin causar- se per cas fortuït o de força major, avaries tècniques, interrupcions o errors de funcionament, falta de disponibilitat i / o continuïtat del portal, pèrdues de dades, i en general, per qualsevol succés que impossibiliti el correcte compliment i funcionament dels nostres serveis.

Tot i que el nostre portal es troba en un servidor segur, que compta amb les mesures de seguretat necessàries, no podem garantir l’absència de virus, ni d’altres elements en la web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic, pel que en aquest sentit declinem qualsevol tipus de responsabilitat referent a això.

En el supòsit que pogués imputar algun tipus de responsabilitat a SEBASTIÀ RIO SERRACARABASA aquesta es limitaria l’ import abonat per l’usuari. No obstant, farem el possible per solucionar qualsevol incidència el més aviat possible i buscar una solució amistosa i satisfactòria per a ambdues parts.

Política de privacitat

Cada vegada que utilitza aquest lloc web estarà sota l’aplicació de la Política de Privacitat vigent en cada moment, havent de revisar aquest text per comprovar que està conforme amb ell.

Les dades personals que ens aporta seran objecte de tractament en un fitxer responsabilitat de SEBASTIÀ RIO SERRACARABASA té com a finalitats:

1. Atendre els consultes que ens plantegi;

2. En el cas que ens aporti dades personals de tercers, vostè es responsabilitza d’haver informat i haver obtingut el consentiment d’aquests per ser aportats amb les finalitats que es detallen a continuació.

SEBASTIÀ RIO SERRACARABASA amb domicili en Ronda del Guinardo 243, 08041 Barcelona, és el responsable del fitxer i es compromet a respectar la confidencialitat de la seva informació de caràcter personal i a garantir l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per al seu exercici pot enviar una carta a l’adreça anteriorment indicada especificant el dret que exerceix, identificant degudament amb el seu nom cognoms i domicili a efectes de notificacions, i adjuntant fotocòpia del Document d’Identitat o passaport.

L’usuari (vostè) garanteix que les dades personals proporcionades són certes i exactes i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació dels mateixos. Qualsevol dany o perjudici causat per la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta en els formularis de registre serà responsabilitat exclusiva de l’usuari.

Aquesta pàgina utilitza cookies. Veure la nostra política de cookies.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts que es publiquen a través del present portal, incloent les imatges, logotips, vídeos textos i nom estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de SEBASTIÀ RIO SERRACARABASA o de tercers que ens han autoritzat el seu ús. Tots els drets estan reservats. Així mateix, i sense perjudici del que s’ha esmentat, el contingut d’aquest portal també té la consideració de programa d’ordinador i els és d’aplicació tota la normativa espanyola i comunitària vigent.

Mitjançant el present Avís Legal no cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el present portal ni sobre cap dels seus elements integrants quedant expressament prohibida la reproducció total o parcial, fins i tot el bolcat del contingut a qualsevol suport, transformació, distribució, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviar o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en aquest legalment permès sense disposar del previ exprés consentiment per escrit de SEBASTIÀ RIO SERRACARABASA.

L’usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el present portal, de titularitat de SEBASTIÀ RIO SERRACARABASA o de tercers.

Enllaços a altres pàgines

El Portal posa a la seva disposició dispositius tècnics d’enllaç, que li permeten accedir a llocs i pàgines Web pertanyents o gestionats per tercers (YouTube, Facebook etc). La instal·lació d’aquests enllaços, té per únic objecte facilitar als Usuaris l’accés a la informació.

La presència d’enllaços al portal, no implica l’acceptació, aprovació ni l’assumpció de responsabilitat per part del SEBASTIÀ RIO SERRACARABASA dels continguts, serveis i condicions establerts pel propietari de la pàgina web enllaçada, sent el seu propietari l’únic responsable dels mateixos.

Llei aplicable i Jurisdicció competent

Les condicions generals exposades en aquest document, es regeixen per la legislació espanyola i estan sotmeses a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona. No obstant això, amb caràcter previ, SEBASTIÀ RIO SERRACARABASA i l’usuari (vostè), es comprometen de bona fe intentar prèviament solucionar qualsevol conflicte de forma amistosa.

Última actualització: NOVEMBRE DE 2015.

bottom of page