ELEMENTAL

Infants entre 8 i 11 anys


L’objectiu del programa és proporcionar als alumnes uns coneixements musicals del llenguatge musical, com la teoria, el ritme, lectura i entonació, dictat, història de la música i  audicions. 
Pel que fa a l’àmbit  instrumental es treballa la part tècnica  i musical  de l’instrument, interpretant  estudis i obres marcades dins la programació del centre que està homologada  pel Departament d’Educació de la Generalitat. 

Tant en l’aula del llenguatge musical com  l’aula d’instrument es treballen tècniques d’estudi, escalfament per a músics, tècniques de relaxació i respiració i  superació  de  la por escènica. 

52553606_10211921005375101_6818656844672