top of page

AVÍS LEGAL

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades als sistemes de tractament de SEBASTIÀ RIO SERRACARABASA (ESTUDI DE MUSICA TRI-TÒ) amb NIF 38132560-D i domicili a Ronda Guinardó, 243, 08041 Barcelona, amb la finalitat de facilitar informació relativa als nostres serveis i cursos que s'adeqüin a les necessitats que ens ha comunicat. En compliment amb la normativa vigent, SEBASTIÀ RIO SERRACARABASA l’informa que les dades seran conservades durant el termini legalment establert en compliment de les normatives d'aplicació vigents.

SEBASTIÀ RIO SERRACARABASA l'informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que SEBASTIÀ RIO SERRACARABASA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició/revocació, en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a l'adreça postal Ronda Guinardó, 243, 08041 Barcelona o bé a través de correu electrònic esctrito@xtec.cat. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

bottom of page